Rodzaje ślubów

Ślub to w większości wypadków bardzo ważne wydarzenie w życiu każdej osoby. Z tego powodu staramy się go tak zorganizować, aby był wyjątkowy, a także dopracowany w najdrobniejszych szczegółach. Obecnie nowożeńcy planują taki rodzaj ceremonii, który wyraża ich przekonania oraz światopogląd. W Polsce rozróżniamy następujące rodzaje ślubów: ślub cywilny, kościelny, konkordatowy, ślub jednostronny tzw. ekumeniczny oraz ślub humanistyczny.
Nie wszystkie wymienione rodzaje ślubów posiadają moc prawną. W świetle polskiego prawa tylko małżeństwo, które zawieramy w urzędzie stanu cywilnego uznaje się za ważne. Oznacza to, że każda inna forma ślubu musi zostać uprzednio zarejestrowana w urzędzie stanu cywilnego. Do ślubów posiadających moc prawną należy ślub cywilny oraz konkordatowy.

Urząd Stanu Cywilnego – Ślub cywilny

To rodzaj ślubu, czyli zawarcia związku małżeńskiego, który w Polsce posiada skutki prawne. Oznacza to, że zawarcie związku małżeńskiego przed urzędnikiem Urzędu Stanu Cywilnego czyni z narzeczonych męża i żonę w formalnie. Ślubu cywilnego udziela urzędnik państwowy. Ceremonia cywilna nie posiada charakteru religijnego, posiada raczej cechy uroczystości administracyjnej. Ten rodzaj ślubu jest popularny w Polsce, ponieważ w szybki i łatwy sposób pozwala zawrzeć małżeństwo. Para składa dokumenty w lokalnym urzędzie i rozpoczyna proces. Ślub zazwyczaj odbywa się w urzędzie lub w zatwierdzonym miejscu, np. w parku, plenerze lub budynku publicznym. Ceremonia jest krótka sformalizowana. Para podpisuje akt małżeństwa, a urzędnik uznaje ich w świetle prawa za małżeństwo.

ślub cywilny

Ślub kościelny

Polega na zawarciu związku małżeńskiego, które ma szczególne znaczenie dla osób wierzących. Ślub kościelny to niewątpliwie jeden z najbardziej popularnych rodzajów ślubu w Polsce. Jest to tradycyjna i znacząca ceremonia, symbolizująca związek dwojga ludzi w obecności Boga. Należy jednak podkreślić, że w sensie prawnym sam ślub kościelny nie czyni kobiety a także mężczyzny formalnie małżeństwem. To jedynie ceremonia kościelna, która pozwala na zawarcie związku duchowego przed Bogiem. Aby posiadał moc prawną powinien być poprzedzany ślubem w urzędzie stanu cywilnego.

ślub kościelny

Rodzaje ślubów – ślub konkordatowy

Ślub konkordatowy stanowi obecnie jedną z najpopularniejszych form zawierania związku małżeńskiego. Można powiedzieć, że to ślub kościelny i cywilny w jednym. Uroczystość konkordatowa ma charakter zarówno religijny jak i prawny. W Polsce funkcjonuje od 1998 roku. Podobnie jak w przypadku ślubu kościelnego, również w przypadku ślubu konkordatowego, na 3 miesiące przed ślubem udajemy się do USC w celu załatwienia wszystkich formalności. Ceremonia obejmuje wymianę przysiąg, czytanie Biblii i podpisanie aktu małżeństwa. Para musi również wziąć udział w kursie przedmałżeńskim i otrzymać błogosławieństwo Kościoła. Ślub konkordatowy to tradycyjny i znaczący sposób na rozpoczęcie wspólnego życia małżeńskiego i jest świetnym sposobem na wyrażenie wiary pary. Można dzięki niemu zawrzeć ślub cywilny oraz kościelny w jednym momencie.

ślub konkordatowy

Ślub ekumeniczny – jednostronny

Kiedy pary zawierają lub ekumeniczny z reguły osoby pochodzą z różnych środowisk religijnych. Wedle prawa kanonicznego taki ślub traktujemy jako ślub mieszany, który również obejmuje związanie się z osobą niewierzącą, niepraktykującą, nieochrzczoną czy niekatolikiem. Ceremonia ślubu ekumenicznego zazwyczaj zawiera elementy tradycji religijnych obu partnerów, takie jak czytania, modlitwy i błogosławieństwa. Oczywiście bardzo często prowadzona przez duchownego z tradycji religijnej każdego z partnerów.

ślub ekumeniczny

Rodzaje ślubów – ślub humanistyczny

Ślub humanistyczny jest oczywiście jednym z rodzaju ślubu na powiedzenie sobie o miłości. Nie posiada skutków prawnych. Ten rodzaj ślubu nie jest ważny ani dla państwa, ani dla kościoła, ale pomimo to jest jednym z coraz bardziej popularnych rodzajów. Nazwa pochodzi z języka angielskie od słowa „human”, czyli po prostu człowiek. Para która zdecydowała się na ślub humanistyczny nie ślubuje sobie miłości przed Bogiem czy urzędnikiem, a przed samym sobą. Ślub prowadzony jest przez celebranta (mistrza ceremonii). Ceremonia jest przeważnie spersonalizowana o także dostosowana do życzeń pary i często zawiera czytania, wiersze, muzykę i inne elementy, które mają znaczenie dla pary.

ślub humanistyczny